Rör det rör, rör det oss…

Björklunds Rör kan hjälpa till med alla typer av VVS-arbeten. Vi verkar både privat och kommersiellt.

Våra kompetensområden är:

  • VVS-Service Privatkund (ROT-arbeten)
  • VVS-Service mot Bostäder, Industri, Fängelser, Skolor, Labb etc.
  • Värme, Värmepumpar/Värmepannor
  • Vatten, Avlopp, Enskilda avlopp
  • Energibesparande åtgärder
  • Rådgivning/utredning

Uppdragsgivare är allt från kommuner, myndigheter, industrier, föreningar, byggföretag, fastighetsägare och privatkunder.

VVS-Service Kommersiella kunder

Björklunds Rör välkomnar alla kunder. Vi arbetar idag mot serviceavtal med byggnadsfirmor, bostadsrättsföreningar, kommun och industriföretag. Med oss kan Ni teckna UE-avtal alternativt leverantörsavtal, vi är alltid öppna för diskussion och samarbete när det gäller utförande av kvalitativa VVS-arbeten.

VVS-Service Privatkund

Björklunds Rör är ett auktoriserat VVS-företag, vilket innebär att allt installationsarbete utförs efter branschregeln ”Säker Vatteninstallation” vilket bland annat försäkringsbolag, kommuner och andra större beställare kräver. Läs gärna mer på www.sakervatten.se.

Här följer lite information till Dig som i egenskap av privatperson är – eller vill bli – kund hos oss. Om det är något ytterligare Du funderar över eller saknar i informationen om så är Du naturligtvis välkommen att kontakta oss!

När Du som kund beställer ett arbete av oss kommer Du att bli fakturerad efter att arbetet har slutförts. Vid större/kostsammare arbeten, ex installation av bergvärme, brukar vi delfakturera.
Vi tillämpar betalningsvillkoret 10 dagar netto.

När en fackman installerar av kunden tillhandahållet material har han ett garantiåtagande för installationsarbetet men inte för material som tillhandahållits. Det är ofta svårt att i efterhand avgöra om ett uppkommet fel beror på brister i material eller installation och då kan Du som kund hamna i kläm mellan installatören (dvs oss) och materialleverantören. Därför rekommenderar vi alltid att samtliga inköp av material till arbeten vi utför, beställs och tillhandahålls av oss. Reservdelsgarantin är normalt 1 år.
Vi lämnar normalt 2 års garanti på vårt utförda arbete, men på reparationer och på kundens befintliga rörsystem lämnas ingen garanti.
Som fackman har vi skyldighet enligt konsumenttjänstlagen att avråda från installation av material som vi bedömer vara av bristfällig kvalitet eller av annan anledning är olämplig att installera. Som kund behöver du inte följa en sådan avrådan men kan då få ett sämre rättsskydd.

På många arbeten som vi utför kan Du som privatperson ha rätt till s.k. ROT-avdrag.
Läs mer om vilka förutsättningar som behöver uppfyllas på Skatteverkets webbsida, www.skatteverket.se eller på vår hemsida under ROT.

Nedan följer vår prissättning och förklaring på vad det avser:

Vi tillämpar en startavgift om 800 kr. I detta ingår administrations- och uppläggningskostnader samt inkluderar kostnaden för servicebil vid första tillfället, vid arbete som pågår fler dagar debitera servicebil, 370 kr/dag/tillfälle.
Arbetad tid, liksom restid till och från arbetsplats (vi utgår från Oxelgrensvägen 19), samt tid för eventuell materialhantering debiteras med en timkostnad om 700 kr/tim för en rörmontör och 750 kr/tim för en kyltekniker.

Material debiteras enligt Dahls gällande GNP lista. Hantering av avfall, inklusive deponi och sortering i fraktioner för minsta möjliga miljöbelastning, debiteras med 650 kr/tillfälle. Vid kylarbeten debiteras en miljöavgift om 400 kr/tillfälle (samtliga priser inkl. moms).

Vill du beställa ett jobb? Kontakta vår växel, maila på info@bjorklundsror.se alternativt vår arbetsledare på service, Mattias, se under kontakta oss.