Alla värmesystem som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten är berättigade till ROT-avdrag.

ROT-avdrag tillåts för reparation av alla värmesystem