Värmepumpen – miljövänlig, ekonomisk uppvärmningsteknik som ger energibesparing

Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant.

Uppvärmning kräver energi och värmeenergi finns överallt runt oss. Det handlar bara om att kunna använda den utan att behöva tillföra alltför stora mängder energi utifrån. En värmepump kan dra nytta av en lagrad värmeenergi. Oavsett om det handlar om värmeenergi i luften (uteluft eller ventilationsluft), markens yt- eller djupskikt, berggrunden, grundvattnet eller i spillvatten så finns energin där, redo att transporteras och omvandlas till ännu högvärdigare energi.
Installerar man värmepump så kan man även få möjlighet till komfortkyla.
Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bl.a. på husets energibehov, vilket värmesystem som idag är installerat i huset och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder.

Under 2013 har Björklunds Rör certifierat sig för kylarbeten, så idag kan vi utföra hela processen i en installation av värmepump. Vi har också förstärkt gruppen med personal som enbart inriktar sig på service kring detta.

Solfångare och andra alternativa energikällor

En värmepump är generellt sett ett av de allra effektivaste energibesparingssystem du kan tänka dig. Vill du utöver detta komplettera med solfångare, ved- pelletskaminer eller någon annan alternativ energikälla, så finns allting förberett från start i de flesta värmepumpar. Det du då behöver komplettera med är en bufferttank. Det unika reglersystem ser till att kombinationen med värmepump och alternativ energikälla optimeras maximalt, vilket ger en minimal energiförbrukning för hela systemet.
Vi hjälper dig att hitta rätt lösning, anpassad helt efter dina behov och förutsättningar.
Gå gärna in och titta på produkter under våra länkar till samarbetspartners.

varmepumpar

Har du frågor om installation eller service, prata med Jan Bergfors under kontakta oss.

Vi tar hand om din värmepump – teckna serviceavtal!

En värmepump behöver ett regelbundet underhåll och service för att Ni ska få ut en maximal energibesparing. Om Ni tecknar ett serviceavtal  med oss och låter våra experter ta hand om Er värmepump så får Ni en tryggare vardag där Ni vet att någon med rätt kunskap och instrument förebyggt för bästa resultat.

Vi tecknar även gärna serviceavtal av fastighetsvärmepumpar, vid intresse för ett sådant avtal vill vi att Ni kontaktar oss direkt på Björklunds Rör, info@bjorklundsror.se


Ladda hem PDF för serviceavtal nedan genom att klicka på PDF-filen:
file_pdf_16x16  Avtal_Beställn_serviceavtal_VP.pdf